Κατοχυρώθηκε στον κύριο..!!

Ένα κρεβατάκι για τον νικητή της πρώτης μας δημοπρασίας!!