Δημοσκόπηση

Βαθμολογίστε την ιστοσελίδα μας!!

1-2 1 10%
3-4 0 0%
5-6 0 0%
7-8 1 10%
9-10 8 80%

Σύνολο ψήφων: 10