Δεν τα στείλαμε...

Ήρθαν να τα πάρουν οι ίδιοι..καφεδάκι στην αυλή και γνωριμία ...η ''bella η τεμπέλα'' έβαλε κάποια υλικά αλλά τελικά φτιαχτήκαν δύο..το δικό της και το άλλο πήγε στην ομάδα του ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΣΤΗΝ ΘΗΒΑ

www.facebook.com/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%A3%CF%8D%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%98%CE%AE%CE%B2%CE%B1%CF%82-%CE%91%CE%B3-%CE%A6%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%AF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%82-475873559111366/?fref=ts