Ταλαιπωρημένος γάλλος

Παραδόθηκε σε ένα ταλαιπωρημένο και άρρωστο σκυλάκο...που υοθετήθηκε απο το δηκεπαζ..

στην φωτογραφία είναι η δοκιμή του κρεβατιού...από την Αθηνά!!